Product

  • 0943728080

Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-310, KT: 10 x 45 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-827.KT: 30x 50 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-520, KT 20 x 20 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu Tên, Dấu bé Ngoan Trường Học KT: 14 x 38 mm
Dấu Tên, Dấu bé Ngoan Trường Học KT: 14 x 38 mm
KT: 14 x 38 mm
Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
KT:  18 x 47 mm
Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT: 22 x 58
Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT:  22 x 58
KT:  22 x 58 mm
Dấu Mã Số thuế CTy, KT: 25 x 70 mm
Dấu Mã Số thuế CTy, KT:  25 x 70 mm
KT:  25 x 70 mm
Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm
Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm
KT:  10 x 45 mm
Dấu S-310, KT: 10 x 45 mm
Dấu S-310, KT: 10 x 45 mm
Kt:  10 x 45 mm
Dấu ngày tháng S-314, KT: 10 x 25 mm
Dấu ngày tháng S-314, KT: 10 x 25 mm
Dấu ngày tháng có thể khắc thêm dòng nội dung kế bên KT: 10 x 25 mm
Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm
Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm
Kích thước: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày, KT: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày, KT: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày. Kích thước: 20 x 30 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826 Kích thước: 24 x 41 mm
Dấu S-826D Có Ô Ngày, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826D Có Ô Ngày, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826D có ô ngày, dấu 2 màu, ô ngày màu đỏ, bên ngoài nội dung màu xanh hoặc đen Kích thước: 24 x 41 mm
Dấu S-827.KT: 30x 50 mm
Dấu S-827.KT: 30x 50 mm
Dấu S-827 Kích thước: 30 x 50 mm
Dấu S-827D Có Ô Ngày, KT: 30 x 50 mm
Dấu S-827D Có Ô Ngày, KT: 30 x 50 mm
Dấu S-827D có ô ngày, dấu 2 màu mực, ô ngày mực màu đỏ, nội dung bên ngoài màu xanh hoặc màu đen Kích thước: 30 x 50 mm
Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836 Kích thước: 30 x 45 mm
Dấu S-836D Có Ô Ngày, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836D Có Ô Ngày, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836D có ô ngày, dấu mực 2 màu, ô ngày màu đỏ, nội dung bên ngoài màu xanh hoặc màu đen
Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837 Kích thước: 40 x 50 mm
Dấu S-837D Có Ô Ngày, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837D Có Ô Ngày, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837D có ô ngày, dấu 2 màu mực, mực ngày tháng màu đỏ, mực chữ bên ngoài màu xanh hoặc màu đen.
Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828  Kích thước: 33 x 56 mm
Dấu S-828D Có Ô Ngày, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828D Có Ô Ngày, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828D có ô ngày, dấu 2 màu mực, ô ngày mực màu đỏ, nội dung bên ngoài mực màu xanh hoạc đen
Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829,  Kích thước: 40 x 64 mm
Dấu S-829D có ô ngày, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829D có ô ngày, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829D có ô ngày, dấu 2 màu mực, ô ngày màu đỏ, nội dung bên ngoài màu xanh hoặc màu đen
Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830, Kích thước: 38 x 75 mm
Dấu S-830D, có ô ngày, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830D, có ô ngày, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830D, có ô ngày, KT: 38 x 75 mm Dấu 2 màu mực, ô ngày mực màu đỏ, nội dung bên ngoài mực màu xanh hoặc đen.
Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm
Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm
Dấu S-820, Kích Thước: 6 x 12 mm
Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm
Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm
Dấu S-815 Kích thước:  8 x 15 mm
Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm
Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm
Dấu S-510 Kích Thước:  12 x 12 mm
Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm
Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm
Dấu S-515 Kích Thước: 15 x 15 mm
Dấu S-520, KT 20 x 20 mm
Dấu S-520, KT 20 x 20 mm
Dấu S-520 Kích Thước:  20 x 20 mm
Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524 Kích Thước: 24 x 24 mm
Dấu S-524D, Có Ô Ngày Tháng Năm, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524D, Có Ô Ngày Tháng Năm, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524D, có ô ngày thán năm Kích thước: 24 x 24 mm

Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

CORPORATION IN HCMC
239 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1, City. HCM
Tel: (+84-28) 39 25 38 61 - Fax (+84-28) 3925 3862

District 8 Branch - HCMC
55 Duong Bach Mai - Ward 5 - District 8, City. HCM
Tel: (+84-28) 38.53.53.66 - Fax: (+84-28) 38.539.251

Branch 1 District 7 - HCMC
1477 Nguyen Van Linh Avenue, Tan Phong Ward,
District 7 (My Toan Area 1 - Phu My Hung), City. HCM
Tel: (+84-28) 54 132 888 - Fax: (+84-28) 54 124 888

Branch 2 Binh Chanh District - HCMC
D2/40C Nguyen Tuan Doan - Hamlet 4 Quy Duc Commune,
Binh Chanh District, City. HCM
Tel: (+84-28) 377 909 12/13/14 - Fax: (+84-28) 377 909 15

BRANCHES IN HANOI
Branch 1 Cau Giay District - Hanoi
House number 26, TT Area, Used Orthopedic tools, Lane 168, Trung Kinh Street,
Yen Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 37 665 140/41/42 - Fax: (+84-24) 37 665 139

Branch 2 Long Bien District - Hanoi
887 Ngo Gia Tu, Duc Giang Ward, District. Long Bien, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 38 77 2525 - Fax: (+84-24) 3874 09 09

HOTLINE : 0943728080

Chia sẻ mạng xã hội

Đang online :9

Hôm nay:207

Tổng tất cả :8130